« Föreg. Nästa »

Ungas förslag – så ska den psykiska hälsan förbättras


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen 20180521

Ungas förslag
– så ska den psykiska hälsan förbättras


Christer Falk 2018-05-23


Idag (21 maj 2018) överlämnades utredningen ”Ungas beställning till samhället” till socialminister Annika Strandhäll. I utredningen har man frågat ungdomarna själva vad de anser borde göras för att förbättra den psykiska hälsan.

– Hela samhället är förlorare när barn och unga lider av psykisk ohälsa. Regeringen har fördubblat de statliga resurserna till arbetet med psykisk ohälsa, men det räcker inte. Samhället måste göra mer. Att tidigt upptäcka barn och unga som mår dåligt är avgörande, säger socialminister Annika Strandhäll.

 


I utredningen lämnas en rad förslag till förbättringar. Bland annat föreslås att regeringen ger Skolverket i uppdrag genomföra en översyn av hur kunskap om psykisk och psykosocial hälsa och ohälsa kan integreras i läroplanen, samt att psykisk och psykosocial hälsa ska inkluderas i hälsobesöken inom elevhälsan.

Ett av förslagen handlar om vilken funktion elevhälsan bör ha på skolan. Det nämns bland annat att;

  • Elevhälsans uppdrag ska även inkludera stödjande arbete mot elever och därmed bör elevhälsan få utökade resurser.
  • Elevhälsan ska vara tillgänglig varje dag och även efter klockan 17.00 då lektionen avslutas. Besök ska därmed vara möjligt efter skoltid.
  • Elevhälsans personal ska vara aktiv och närvarande i skolan för relationsskapande men också för att eleverna ska ha information om elevhälsan samt ha en central placering på skolan
  • Om elevhälsan bedömer att en elev behöver vidare stöd ska elevhälsan vara eleven behjälplig att få kontakt med annan instans och fungera samordnande för ihållande vårdkedja. Elevhälsan ska även kunna ge vägledning till olika aktörer i civilsamhället.
  • Varje elev ska ha ett obligatoriskt samtal per termin med elevhälsan för att på så sätt få kontinuitet och kunna följa upp eventuella problem och tidigt upptäcka tecken på ohälsa. Dessa samtal ska beröra både somatisk och psykisk hälsa. Detta ska gälla upp till sista året på gymnasiet.

Inom ramen för Västra Götalandsregionens stora arbete ”Kraftsamling för fullföljda studier” pågår just nu projektet ”Elevens hälsa i fokus” där målet är att skapa en regiongemensam elevhälsodatabas för att kunna följa upp, utvärdera och mäta elevernas hälsa på ett strukturerat och likartat sätt. Idag saknas ett gemensamt system för att följa barns och ungas hälsa i Västra Götaland.

– Förslaget om elevhälsan i skolan tycker jag ligger helt i linje med vårt pågående arbete ”Elevens hälsa i fokus”. Vi behöver kunna samla in hur eleverna mår i skolan för att kunna hjälpa dom på bästa sätt, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef i Västra Götalandsregionen.

– Inom ramen för fullföljda studier ser vi på den psykiska hälsans betydelse inom flera områden och ur ett bredare perspektiv. Bland annat tittar vi på hur elevhälsan och första linjens vård ska samordna sig på ett bättre sätt. Det är en av de viktigaste frågorna vi har att adressera och vi kommer att följa frågan på nationell nivå med stort intresse, säger Elisabeth Rahmberg.

Utredningen har genomförts av Nationella samordnaren, Sveriges Psykologförbund tillsammans med Föreningen Tilia, Sveriges Elevkårer och Maskrosbarn.

Läs mer om utredningen och förslagen här


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com