« Föreg. Nästa »

Kommunstyrelsen godkände rödgrönt budgetförslag med fokus på ny järnväg och skola


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Kommunstyrelsen i Bollebygd

Kommunstyrelsen godkände rödgrönt budgetförslag med fokus på ny järnväg och skola


Christer Falk 2015-06-02

Kommunstyrelsen godkände på senaste mötet de rödgröna partiernas förslag till budget och mål för år 2016-2018. I budgetförslaget ligger fokus på att förverkliga ett nytt stationsområde i Bollebygd längs den nya höghastighetsbanan mellan Göteborg och Stockholm. Men också satsningar på skola och omsorg. Det handlar om att bygga en ny F-6 skola i Bollebygd, om satsningar på lågstadielyft och stöd till ökad bemanning i omsorgen. Skolan och omsorgen får också lägre effektiviseringskrav än övriga verksamheter i kommunen.


– Det är en stor utmaning att klara av alla investeringar utan att vi äventyrar kvaliteten i våra verksamheter och kommunens framtida ekonomi. Kommunens investeringar och lånebörda kräver noggrann uppsikt de närmaste åren, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

I budgetförslaget finns även satsningar på att utveckla dialogen med kommuninvånarna och att ta fram lösningar för att minska sjukfrånvaron bland kommunanställda. Budgetförslaget fastställs av kommunfullmäktige 17 juni.

 

Nya övergripande mål och strategier 2016-2018

Kommunstyrelsen godkände även förslaget på nya övergripande mål för perioden. Det handlar om ökat arbetsdeltagande, trygga och goda uppväxtvillkor, åldrande med livskvalitet och hållbar livsmiljö. För att nå målen ska kommunen bland annat arbeta för en ny järnvägsstation och bra förutsättningar för pendling, ett bättre företagsklimat, en utbyggd IT-kommunikation i hela kommunen och en strategi för bostadsförsörjning. De nya målen fastställs av kommunfullmäktige 17 juni.

 

Strategi för bredbandsutbyggnad

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till ny bredbandsstrategi. I strategin framgår att kommunen ställer sig bakom de nationella och regionala målen om att 90 procent av hushållen och företagen i kommunen bör ha tillgång till bredband år 2020. Kärnan i strategin är hur kommunen ska främja utvecklingen för att nå målet. Det handlar bland annat om att sluta samverkansavtal med bredbandsaktörer kring utbyggnad, att främja konkurrens mellan aktörer och att underlätta för invånare att bilda fiberföreningar.

 

– Det är viktigt för oss att vi nu har en strategi för att utveckla bredband i kommunen. Tillgång till snabbt och stabilt bredband har en avgörande betydelse för att vi kan utveckla ett hållbart samhälle, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

I strategin framgår också att kommunen ställer sig neutral till val av bredbandsteknik. Om inga andra ekonomiska alternativ finns kan kommunen hjälpa till att bygga ut bredband i glesbefolkade områden. Det kan då ske genom exempelvis kommunal borgen till fiberföreningar eller genom viss utbyggnad av stamnät, om marknadens aktörer inte kan göra det. Kommunen satsar extra resurser på en 20-procentig tjänst, som ska samordna arbetet med bredbandsfrågor.

 

Andra ärenden på mötet:

 

  • Kommunstyrelsen besvarade ett medborgarförslag från Björn Eriksson om att förbättra kollektivtrafiken mellan Töllsjö och Bollebygd, framförallt för skolelever. Kommunen för regelbundet en dialog med Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken. Kommunen har till exempel uppvaktat kollektivtrafiknämnden i regionen med ett förslag som handlar om att öppna befintlig skolskjutstrafiken för allmänheten. Men kommunen kommer inte köpa in extra bussturer på morgon och kväll till och från Töllsjö.
  • Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer en reviderad investeringsbudget för 2015-2017. Anledning till justeringarna i budgeten är att vissa projekt av olika anledningar inte kunnat genomföras i den takt som planerats och att andra projekts kalkyler justerats i samband med pågående exploateringsarbete. Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige ger styrelsen rätt att besluta om nya lån upp till 50 miljoner kronor för att klara av att finansiera investeringar.
  • Kommunstyrelsen lämnar uppföljningsrapporten för april till fullmäktige för godkännande. Prognosen för kommunen är enligt budget, vilket innebär ett positivt resultat motsvarande 12,9 miljoner kronor. 
 

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com