« Föreg. Nästa »

Kommunstyrelsen godkände rödgrönt budgetförslag med fokus på ny järnväg och skola


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Kommunstyrelsen i Bollebygd

Kommunstyrelsen godkände rödgrönt budgetförslag med fokus på ny järnväg och skola


Christer Falk 2015-06-02

Kommunstyrelsen godkände på senaste mötet de rödgröna partiernas förslag till budget och mål för år 2016-2018. I budgetförslaget ligger fokus på att förverkliga ett nytt stationsområde i Bollebygd längs den nya höghastighetsbanan mellan Göteborg och Stockholm. Men också satsningar på skola och omsorg. Det handlar om att bygga en ny F-6 skola i Bollebygd, om satsningar på lågstadielyft och stöd till ökad bemanning i omsorgen. Skolan och omsorgen får också lägre effektiviseringskrav än övriga verksamheter i kommunen.


– Det är en stor utmaning att klara av alla investeringar utan att vi äventyrar kvaliteten i våra verksamheter och kommunens framtida ekonomi. Kommunens investeringar och lånebörda kräver noggrann uppsikt de närmaste åren, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

I budgetförslaget finns även satsningar på att utveckla dialogen med kommuninvånarna och att ta fram lösningar för att minska sjukfrånvaron bland kommunanställda. Budgetförslaget fastställs av kommunfullmäktige 17 juni.

 

Nya övergripande mål och strategier 2016-2018

Kommunstyrelsen godkände även förslaget på nya övergripande mål för perioden. Det handlar om ökat arbetsdeltagande, trygga och goda uppväxtvillkor, åldrande med livskvalitet och hållbar livsmiljö. För att nå målen ska kommunen bland annat arbeta för en ny järnvägsstation och bra förutsättningar för pendling, ett bättre företagsklimat, en utbyggd IT-kommunikation i hela kommunen och en strategi för bostadsförsörjning. De nya målen fastställs av kommunfullmäktige 17 juni.

 

Strategi för bredbandsutbyggnad

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till ny bredbandsstrategi. I strategin framgår att kommunen ställer sig bakom de nationella och regionala målen om att 90 procent av hushållen och företagen i kommunen bör ha tillgång till bredband år 2020. Kärnan i strategin är hur kommunen ska främja utvecklingen för att nå målet. Det handlar bland annat om att sluta samverkansavtal med bredbandsaktörer kring utbyggnad, att främja konkurrens mellan aktörer och att underlätta för invånare att bilda fiberföreningar.

 

– Det är viktigt för oss att vi nu har en strategi för att utveckla bredband i kommunen. Tillgång till snabbt och stabilt bredband har en avgörande betydelse för att vi kan utveckla ett hållbart samhälle, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

I strategin framgår också att kommunen ställer sig neutral till val av bredbandsteknik. Om inga andra ekonomiska alternativ finns kan kommunen hjälpa till att bygga ut bredband i glesbefolkade områden. Det kan då ske genom exempelvis kommunal borgen till fiberföreningar eller genom viss utbyggnad av stamnät, om marknadens aktörer inte kan göra det. Kommunen satsar extra resurser på en 20-procentig tjänst, som ska samordna arbetet med bredbandsfrågor.

 

Andra ärenden på mötet:

 

  • Kommunstyrelsen besvarade ett medborgarförslag från Björn Eriksson om att förbättra kollektivtrafiken mellan Töllsjö och Bollebygd, framförallt för skolelever. Kommunen för regelbundet en dialog med Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken. Kommunen har till exempel uppvaktat kollektivtrafiknämnden i regionen med ett förslag som handlar om att öppna befintlig skolskjutstrafiken för allmänheten. Men kommunen kommer inte köpa in extra bussturer på morgon och kväll till och från Töllsjö.
  • Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer en reviderad investeringsbudget för 2015-2017. Anledning till justeringarna i budgeten är att vissa projekt av olika anledningar inte kunnat genomföras i den takt som planerats och att andra projekts kalkyler justerats i samband med pågående exploateringsarbete. Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige ger styrelsen rätt att besluta om nya lån upp till 50 miljoner kronor för att klara av att finansiera investeringar.
  • Kommunstyrelsen lämnar uppföljningsrapporten för april till fullmäktige för godkännande. Prognosen för kommunen är enligt budget, vilket innebär ett positivt resultat motsvarande 12,9 miljoner kronor. 
 

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com