« Föreg. Nästa »

Kommunstyrelsen godkände nya principer för invånardialog


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från kommunstyrelsens möte den 31 augusti 2015

Kommunstyrelsen godkände nya principer för invånardialog


Christer Falk 2015-09-01

Kommunstyrelsen godkände på senaste mötet nya principer för invånardialog. I samband med att fullmäktige beslutade om en ny organisation i december 2013 fick kommunstyrelsen uppdraget att se över befintliga råd för medborgar- och brukardialog.

Principerna utgör grunden för en systematisk invånardialog och ska fungera som en gemensam värdegrund för kommunens politiker och tjänstemän. I principerna framkommer att invånardialog alltid ska övervägas vid förslag som direkt berör invånarna och där politikerna ännu inte tagit ställning. Invånarnas möjlighet att påverka ska tydligt framgå vid starten av varje invånardialog och frågans art avgör vilka som är målgrupp. Det slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger alltid hos de förtroendevalda, som företräder kommunen.

– Invånardialog handlar i grunden om att fånga upp invånarnas kunskaper och idéer som en tillgång för att forma kommunens framtid. Utifrån vägledande principer kan vi nu jobba vidare för att det ska fungera i praktiken, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrunden till en systematisk invånardialog är ett minskat intresse från medborgare att arbeta politiskt medan intresset för samhällsfrågor fortfarande är stort. Principerna för invånardialog fastställs av kommunfullmäktige 17 september.Uppföljningsrapport januari-maj 2015

Kommunstyrelsen godkände uppföljningsrapporten för januari-maj 2015. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen förväntas nå ett positivt resultat för året som motsvarar 800 000 kronor. Det förväntade överskottet förklaras av en del vakanta tjänster under perioden och av lägre kapitalkostnader med anledning av att investeringar inte har genomförts i den takt som planerats.

Ny detaljplan för framtida friluftsområde nära centrala Bollebygd
Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området Rinna-Getabrohult. Området ligger mellan Bollebygds centrum och riksväg 40. Syftet är att pröva om det kan användas som friluftsområde inklusive idrottsplats för många olika intressen, exempelvis fotbollsplaner, eventuell framtida idrottshall, gym, elljusspår och promenadspår. Detaljplanen ska också omfatta en gata som knyter samman Rinnavägen med Guldsandbivägen.

– Detta är första steget för att förverkliga ett centrumnära friluftsområde som är så efterfrågat av både kommuninvånare och idrottsföreningar, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

 

Andra ärenden på mötet:

  • Kommunstyrelsen kommer inte arbeta för en sänkning av hastigheten till 30 kilometer i timmen på Göteborgsvägen och Rävlandavägen. Det blev svaret på ett medborgarförslag från Fredrik Diamant Jensen. Bollebygdskolan ligger inte intill vägen och om eleverna behöver korsa vägen finns en tunnel och ett övergångsställe. Kommunen kan heller inte bestämma hastighetsbegränsningen på Trafikverkets vägar.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Bollekollen sportklubb ett anläggningsstöd på 40 procent av kostnaden för snötillverkning och preparering av slalombacken, men max 100 000 kronor. Pengarna ska i så fall tas ur kommunstyrelsens ofördelade budget.
  • Kommunstyrelsen gav positivt planbesked för bostadsbyggande i området Fjällastorp vid Bollebygds kyrka, väster om centrum. Beskedet gäller Fjällastorp 3:6, Bollebygds kyrkby 1:28 och del av Bollebygds Prästgård 1:1. Ansökningarna gäller blandad bebyggelse med lägenheter, rad- och kedjehus och friliggande villor. Samhällsbyggnadsförvaltningen får nu uppdraget att ta fram en detaljplan för hela området.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar revideringen av reglemente för intern kontroll. Det syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder har en tillfredsställande intern kontroll. Fler uppföljningar och en skyldighet att omhänderta yttranden och rapporter från revisorerna är krav som lagts till i reglementet.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ett tillägg till parkeringsnormen. Den anger ett minimikrav för antal parkeringsplatser vid bostäder och olika typer av verksamheter. Det nya tillägget innebär att små lägenheter får en lägre norm än normalstora, för att underlätta byggande av små lägenheter. 
Hämtat från Bollebygs kommun hemsida 20150901

Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com