« Föreg. Nästa »

Kommunstyrelsen godkände nya principer för invånardialog


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från kommunstyrelsens möte den 31 augusti 2015

Kommunstyrelsen godkände nya principer för invånardialog


Christer Falk 2015-09-01

Kommunstyrelsen godkände på senaste mötet nya principer för invånardialog. I samband med att fullmäktige beslutade om en ny organisation i december 2013 fick kommunstyrelsen uppdraget att se över befintliga råd för medborgar- och brukardialog.

Principerna utgör grunden för en systematisk invånardialog och ska fungera som en gemensam värdegrund för kommunens politiker och tjänstemän. I principerna framkommer att invånardialog alltid ska övervägas vid förslag som direkt berör invånarna och där politikerna ännu inte tagit ställning. Invånarnas möjlighet att påverka ska tydligt framgå vid starten av varje invånardialog och frågans art avgör vilka som är målgrupp. Det slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger alltid hos de förtroendevalda, som företräder kommunen.

– Invånardialog handlar i grunden om att fånga upp invånarnas kunskaper och idéer som en tillgång för att forma kommunens framtid. Utifrån vägledande principer kan vi nu jobba vidare för att det ska fungera i praktiken, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrunden till en systematisk invånardialog är ett minskat intresse från medborgare att arbeta politiskt medan intresset för samhällsfrågor fortfarande är stort. Principerna för invånardialog fastställs av kommunfullmäktige 17 september.Uppföljningsrapport januari-maj 2015

Kommunstyrelsen godkände uppföljningsrapporten för januari-maj 2015. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen förväntas nå ett positivt resultat för året som motsvarar 800 000 kronor. Det förväntade överskottet förklaras av en del vakanta tjänster under perioden och av lägre kapitalkostnader med anledning av att investeringar inte har genomförts i den takt som planerats.

Ny detaljplan för framtida friluftsområde nära centrala Bollebygd
Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området Rinna-Getabrohult. Området ligger mellan Bollebygds centrum och riksväg 40. Syftet är att pröva om det kan användas som friluftsområde inklusive idrottsplats för många olika intressen, exempelvis fotbollsplaner, eventuell framtida idrottshall, gym, elljusspår och promenadspår. Detaljplanen ska också omfatta en gata som knyter samman Rinnavägen med Guldsandbivägen.

– Detta är första steget för att förverkliga ett centrumnära friluftsområde som är så efterfrågat av både kommuninvånare och idrottsföreningar, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

 

Andra ärenden på mötet:

  • Kommunstyrelsen kommer inte arbeta för en sänkning av hastigheten till 30 kilometer i timmen på Göteborgsvägen och Rävlandavägen. Det blev svaret på ett medborgarförslag från Fredrik Diamant Jensen. Bollebygdskolan ligger inte intill vägen och om eleverna behöver korsa vägen finns en tunnel och ett övergångsställe. Kommunen kan heller inte bestämma hastighetsbegränsningen på Trafikverkets vägar.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Bollekollen sportklubb ett anläggningsstöd på 40 procent av kostnaden för snötillverkning och preparering av slalombacken, men max 100 000 kronor. Pengarna ska i så fall tas ur kommunstyrelsens ofördelade budget.
  • Kommunstyrelsen gav positivt planbesked för bostadsbyggande i området Fjällastorp vid Bollebygds kyrka, väster om centrum. Beskedet gäller Fjällastorp 3:6, Bollebygds kyrkby 1:28 och del av Bollebygds Prästgård 1:1. Ansökningarna gäller blandad bebyggelse med lägenheter, rad- och kedjehus och friliggande villor. Samhällsbyggnadsförvaltningen får nu uppdraget att ta fram en detaljplan för hela området.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar revideringen av reglemente för intern kontroll. Det syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder har en tillfredsställande intern kontroll. Fler uppföljningar och en skyldighet att omhänderta yttranden och rapporter från revisorerna är krav som lagts till i reglementet.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ett tillägg till parkeringsnormen. Den anger ett minimikrav för antal parkeringsplatser vid bostäder och olika typer av verksamheter. Det nya tillägget innebär att små lägenheter får en lägre norm än normalstora, för att underlätta byggande av små lägenheter. 
Hämtat från Bollebygs kommun hemsida 20150901

Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com