« Föreg. Nästa »

Avtal godkända – klart för byggstart på Skattegårdstomten i centrala Bollebygd


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från kommunstyrelsen i Bollebygd

Avtal godkända – klart för byggstart på Skattegårdstomten i centrala Bollebygd


Christer Falk 2014-08-26

Kommunstyrelsen godkände på måndagens möte köpeavtal, avtal om fastighetsreglering och avtal om lägenheter med förhöjd tillgänglighet mellan kommunen och Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder på Skattegårdstomten (fastighet Flässjum 1:27 med flera). Därmed är det klart för stiftelsen att börja byggandet av lägenheter på tomten mittemot äldreboendet Bollegården i centrala Bollebygd. Sammanlagt blir det 58 lägenheter, varav 20 stycken blir trygghetsboende med förhöjd tillgänglighet.

 


 - Det är oerhört positivt att byggnationen nu kan komma igång och att vi kan få ett tillskott av lägenheter, med tanke på den stora efterfrågan. Det är också glädjande att vi i och med trygghetsboendet nu dessutom kan erbjuda ytterligare en boendeform i kommunen, säger Christer Johansson (M), kommunstyrelsen ordförande.


Saneringen klar
Arbetet med saneringen av kvicksilver på tomten, som i våras upptäcktes i ledningar under marken, är klar. Provtagningar som gjorts visade att föroreningarna endast fanns i cementrör, som nu tagits upp ur marken. Det är inte klart vad saneringen kommer att kosta, men kommunen har initialt tagit på sig kostnaden, men kommer att driva ärendet gentemot Västra Götalandsregionen. Totalt betalar Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder tre miljoner kronor för hela marköverlåtelsen. 


Byggstarten 
firas med ett första spadtag den 3 september, då stiftelsen och kommunen informerar om projektet.


Samråd kring detaljplan för Malmgården i Bollebygds centrum

Kommunstyrelsen har yttrat sig kring detaljplanen för området Malmgården (fastighet 1:7 m. fl.) Området ligger intill den östra infarten till Bollebygds centrum och planen föreslår cirka 60 lägenheter med näringsverksamheter i en del av byggnaderna och ett parkeringsgarage under mark. Tingshuset och arresten flyttas österut i området för att marken ska bebyggas. I en del av ska även en vacker park, Tingshusparken, utformas.  

- En förtätning av centrala Bollebygd med fler lägenheter och näringsverksamheter är viktigt för kommunens utveckling. Det är också positivt att Tingshuset och den gamla arresten får en mer framträdande placering i ett område som utformas som en vacker park, säger Christer Johansson (M).

 

Utvecklingsplan för Bollebygd, Härryda och Mark

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att anta utvecklingsplanen för Bollebygd, Härryda och Marks kommuner. Planen är ett visionsdokument som anger inriktning och målsättning för området mellan kommunerna och den visar vilka möjligheter som uppstår med ett nytt stationsläge mellan Bollebygd och Rävlanda på en ny stambana mellan Göteborg och Stockholm. En ny station och den skulle bli ett regionalt resecentrum med effekter för hela utvecklingsområdet, samtidigt som den möjliggör en befolkningsökning med cirka 8-10 000 invånare.

 

 

På kommunstyrelsens möte beslutades även:

 

  • Att ge byggnads- och miljönämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheten Flässjum 2:79 i centrala Bollebygd. I fastigheten, som tidigare inrymde Bolle stormarknad, finns flera butiker. Lorentzon Betonova Fastigheter AB vill bygga på en till två våningar med fler lägenheter.
  • Att ge byggnads- och miljönämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för Bollebygds prästgård (fastighetBollebygds Prästgård 1:2 m.fl.) Området ligger vid Bollebygds kyrka, cirka 1 kilometer väster om centrum.Bollebygds kyrkliga samfällighet vill undersöka möjligheten att stycka av cirka 10 tomter för småhusbebyggelse, samt att bygga om den gamla prästgården till församlingshem.
  • Att föreslå att kommunfullmäktige antar policy för funktionshinderfrågor, som beskriver hur Bollebygds kommun införlivar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter.
  • Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för satsningar på bredband senast 31 januari 2015. Möjlighet till bredband ses som en viktig fråga för tillväxt och utveckling i kommunen.
  • Att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Föräldrakooperativet Gadden för byggande av en liten idrottshall till ett högsta lånebelopp på 3,5 miljoner. Borgensåtagandet gäller i 40 år, men ska skrivas ned efter hand.
  • Att Bollebygds kommun inte tecknar ett samarbetsavtal för fortsatt medverkan i Business Region Borås, kringnäringslivsfrågor i området.

Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com