« Föreg. Nästa »

Avtal godkända – klart för byggstart på Skattegårdstomten i centrala Bollebygd


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från kommunstyrelsen i Bollebygd

Avtal godkända – klart för byggstart på Skattegårdstomten i centrala Bollebygd


Christer Falk 2014-08-26

Kommunstyrelsen godkände på måndagens möte köpeavtal, avtal om fastighetsreglering och avtal om lägenheter med förhöjd tillgänglighet mellan kommunen och Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder på Skattegårdstomten (fastighet Flässjum 1:27 med flera). Därmed är det klart för stiftelsen att börja byggandet av lägenheter på tomten mittemot äldreboendet Bollegården i centrala Bollebygd. Sammanlagt blir det 58 lägenheter, varav 20 stycken blir trygghetsboende med förhöjd tillgänglighet.

 


 - Det är oerhört positivt att byggnationen nu kan komma igång och att vi kan få ett tillskott av lägenheter, med tanke på den stora efterfrågan. Det är också glädjande att vi i och med trygghetsboendet nu dessutom kan erbjuda ytterligare en boendeform i kommunen, säger Christer Johansson (M), kommunstyrelsen ordförande.


Saneringen klar
Arbetet med saneringen av kvicksilver på tomten, som i våras upptäcktes i ledningar under marken, är klar. Provtagningar som gjorts visade att föroreningarna endast fanns i cementrör, som nu tagits upp ur marken. Det är inte klart vad saneringen kommer att kosta, men kommunen har initialt tagit på sig kostnaden, men kommer att driva ärendet gentemot Västra Götalandsregionen. Totalt betalar Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder tre miljoner kronor för hela marköverlåtelsen. 


Byggstarten 
firas med ett första spadtag den 3 september, då stiftelsen och kommunen informerar om projektet.


Samråd kring detaljplan för Malmgården i Bollebygds centrum

Kommunstyrelsen har yttrat sig kring detaljplanen för området Malmgården (fastighet 1:7 m. fl.) Området ligger intill den östra infarten till Bollebygds centrum och planen föreslår cirka 60 lägenheter med näringsverksamheter i en del av byggnaderna och ett parkeringsgarage under mark. Tingshuset och arresten flyttas österut i området för att marken ska bebyggas. I en del av ska även en vacker park, Tingshusparken, utformas.  

- En förtätning av centrala Bollebygd med fler lägenheter och näringsverksamheter är viktigt för kommunens utveckling. Det är också positivt att Tingshuset och den gamla arresten får en mer framträdande placering i ett område som utformas som en vacker park, säger Christer Johansson (M).

 

Utvecklingsplan för Bollebygd, Härryda och Mark

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att anta utvecklingsplanen för Bollebygd, Härryda och Marks kommuner. Planen är ett visionsdokument som anger inriktning och målsättning för området mellan kommunerna och den visar vilka möjligheter som uppstår med ett nytt stationsläge mellan Bollebygd och Rävlanda på en ny stambana mellan Göteborg och Stockholm. En ny station och den skulle bli ett regionalt resecentrum med effekter för hela utvecklingsområdet, samtidigt som den möjliggör en befolkningsökning med cirka 8-10 000 invånare.

 

 

På kommunstyrelsens möte beslutades även:

 

  • Att ge byggnads- och miljönämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheten Flässjum 2:79 i centrala Bollebygd. I fastigheten, som tidigare inrymde Bolle stormarknad, finns flera butiker. Lorentzon Betonova Fastigheter AB vill bygga på en till två våningar med fler lägenheter.
  • Att ge byggnads- och miljönämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för Bollebygds prästgård (fastighetBollebygds Prästgård 1:2 m.fl.) Området ligger vid Bollebygds kyrka, cirka 1 kilometer väster om centrum.Bollebygds kyrkliga samfällighet vill undersöka möjligheten att stycka av cirka 10 tomter för småhusbebyggelse, samt att bygga om den gamla prästgården till församlingshem.
  • Att föreslå att kommunfullmäktige antar policy för funktionshinderfrågor, som beskriver hur Bollebygds kommun införlivar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter.
  • Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för satsningar på bredband senast 31 januari 2015. Möjlighet till bredband ses som en viktig fråga för tillväxt och utveckling i kommunen.
  • Att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Föräldrakooperativet Gadden för byggande av en liten idrottshall till ett högsta lånebelopp på 3,5 miljoner. Borgensåtagandet gäller i 40 år, men ska skrivas ned efter hand.
  • Att Bollebygds kommun inte tecknar ett samarbetsavtal för fortsatt medverkan i Business Region Borås, kringnäringslivsfrågor i området.

Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com