« Föreg. Nästa »

Delårsrapporten visar på hög måluppfyllelse och kommande utmaningar


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida 20191008

Delårsrapporten visar på hög måluppfyllelse och kommande utmaningar


Christer Falk 2019-10-08


Kommunstyrelsen föreslog under måndagens möte att kommunfullmäktige antar delårsrapporten för Bollebygd 2019. I delårsrapporten ingår förutom en sammanställning av det ekonomiska utfallet en beskrivning av måluppfyllelse och verksamhet från januari till augusti.

Prognosen för helåret är ett resultat på 7 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 1,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I resultatet finns engångsvinster på cirka 6,8 miljoner kronor som kommer från försäljning av tomter, utan dessa så gör kommunen ett resultat på endast 0,2 miljoner kronor. Det är ett mycket svagt resultat, och det finns betydande utmaningar de närmaste åren med stora investeringsbehov av bland annat skolor och ett ökande behov av bland annat äldreomsorg.

Nämnderna väntas tillsammans visa ett underskott på knappt 11 miljoner kronor där socialnämnden har betydande svårigheter att hålla budget.

– Som många andra kommuner har Bollebygd känt av det minskade stödet från staten. Vi har vid analyser av verksamheterna hittat avvikelser som vi nu arbetar på att komma tillrätta med. Dessa faktorer har slagit mot ekonomin, säger Michael Plogell, kommunstyrelsens ordförande i Bollebygds kommun

Arton mål uppnås helt och sex mål uppnås delvis

Av de totalt 25 målen som angavs i budgeten förväntas i nuläget 18 att uppnås helt, 6 att uppnås delvis och 1 att inte nås alls.

Målen som kommunen beräknar uppnå är bland annat att kommunstyrelsen ska arbeta för att bostäder för unga och äldre byggs i kommunen, att se till att alla elever är behöriga till gymnasiet och fullföljer sina studier samt att nämnden under mandatperioden ska arbeta för en säkrare trafikmiljö i kommunen.

Det är målet om ett ekonomiskt resultat på minst 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, som kommunen inte beräknar att nå.

Behöver inte låna pengar till investeringar

Investeringsbudgeten för 2019 är 116,2 miljoner kronor och av detta beräknas cirka 27 miljoner koronor att utnyttjas. Kommunen kan investera allt med egna medel, vilket innebär att kommunen inte kommer behöva låna pengar i år.

Antal tillsvidareanställda har ökat till 639 stycken sedan augusti 2018. Det är en ökning med 3,6 procent. Antal timmar utförda av timavlönade minskade med 13 procent vilket motsvarar runt 6 årsarbetare. Sjukfrånvaron har ökat från 6,7 till 7,7 procent.

Kort fakta kring delårsrapporten

Enligt lagen om kommunal redovisning ska varje kommun lämna minst en delårsrapport varje år. Detta är årets första – och enda – delårsrapport och gäller perioden januari-augusti. Den är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Det finns fyra nämnder i kommunen som också lämnar var sin delårsrapport: utbildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnads-nämnden och kommunstyrelsen.


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com