« Föreg. Nästa »

Kommunstyrelsen godkände delårsrapporten som visar positivt resultat


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Kommunstyrelsen godkände delårsrapporten som visar positivt resultat


Christer Falk 2015-10-13

Kommunstyrelsen godkände på måndagens möte kommunens delårsrapport. Den visar ett positivt resultat på 14,7 miljoner kronor, vilket är 2,2 miljoner över budget. Förklaringen är bland annat lägre räntekostnader och att kommunens ofördelade budget inte kommer att förbrukas helt. De mål som fullmäktige satt upp för verksamheten ser ut att nås till 63 procent.


Målen som kommunen ser ut att kunna nå är att öka antalet resor med kollektivtrafiken med tre procent, öka medelvärdet i SKL:s granskning av kommunens webbplats och minska antalet körda mil i tjänsten med bil. Målen om att ta över IT-driften på ett säkert sätt och att det ekonomiska resultatet över tid ska motsvara två procent av intäkterna för skatter och generella statsbidrag förväntas också nås. Kommunen klättrade uppåt i Svenskt Näringslivs företagsranking i år, men nådde inte upp till målet om att klättra minst 50 placeringar. Men ett intensivt arbete pågår för att tillsammans med företagen förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Däremot blir det svårt att nå målen om en minskad sjukfrånvaro samt en förbättrad soliditet, eftersom kommunen är inne i en period av stora investeringar.

– Det är ett mycket bra ekonomiskt resultat, vilket vi behöver med tanke på framtida investeringar, säger Peter Rosholm (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen överlämnar nu delårsrapporten
till kommunfullmäktige för godkännande.

 

Positivt planbesked för industrimark
Kommunstyrelsen gav positivt planbesked för att skapa mark för industriverksamheter i området Buagärde, öster om Grönkullen. Marken ägs av kommunen och företaget Fraktkedjan Väst vill köpa fastigheterna Råssa 1:11, Buagärde 1:2 och 1:9 för att använda för sin industriverksamhet. Förutsatt att företaget får nödvändiga tillstånd planerar det att ta hand om och förädla massor i området. Samhällsbyggnads förvaltningen har nu fått uppdraget att ta fram en detaljplan för området Buagärde.

 

Andra ärenden på mötet:
– Kommunstyrelsen beslutade att säga nej till företaget Thorssons schakt som önskat     planbesked och markköp för en del av området Flässjum 3:9. Området är cirka 15 000 kvadratmeter och ligger mellan riksväg 40 och Rinnavägen. Anledningen är att området ska bevaras som parkområde.

– Kommunstyrelsen noterade de strukturella problem som finns i bildnings- och omsorgsnämndens budget, men beslutade att inte ge tilläggsanslag enligt begäran. Kommunstyrelsen förutsätter att nämnden går igenom sin verksamhet och hittar lösningar för att minska sitt underskott, utan att det medför orimliga konsekvenser för brukare och medarbetare. Kommunstyrelsen gav uppdrag till nämnden att återkomma till revideringen av budget 2016, för att få rätt förutsättningar. Hämtat från Bollebygds kommuns hemsida 20151013

Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com