« Föreg. Nästa »

Kommunstyrelsen godkände delårsrapporten som visar positivt resultat


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Kommunstyrelsen godkände delårsrapporten som visar positivt resultat


Christer Falk 2015-10-13

Kommunstyrelsen godkände på måndagens möte kommunens delårsrapport. Den visar ett positivt resultat på 14,7 miljoner kronor, vilket är 2,2 miljoner över budget. Förklaringen är bland annat lägre räntekostnader och att kommunens ofördelade budget inte kommer att förbrukas helt. De mål som fullmäktige satt upp för verksamheten ser ut att nås till 63 procent.


Målen som kommunen ser ut att kunna nå är att öka antalet resor med kollektivtrafiken med tre procent, öka medelvärdet i SKL:s granskning av kommunens webbplats och minska antalet körda mil i tjänsten med bil. Målen om att ta över IT-driften på ett säkert sätt och att det ekonomiska resultatet över tid ska motsvara två procent av intäkterna för skatter och generella statsbidrag förväntas också nås. Kommunen klättrade uppåt i Svenskt Näringslivs företagsranking i år, men nådde inte upp till målet om att klättra minst 50 placeringar. Men ett intensivt arbete pågår för att tillsammans med företagen förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Däremot blir det svårt att nå målen om en minskad sjukfrånvaro samt en förbättrad soliditet, eftersom kommunen är inne i en period av stora investeringar.

– Det är ett mycket bra ekonomiskt resultat, vilket vi behöver med tanke på framtida investeringar, säger Peter Rosholm (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen överlämnar nu delårsrapporten
till kommunfullmäktige för godkännande.

 

Positivt planbesked för industrimark
Kommunstyrelsen gav positivt planbesked för att skapa mark för industriverksamheter i området Buagärde, öster om Grönkullen. Marken ägs av kommunen och företaget Fraktkedjan Väst vill köpa fastigheterna Råssa 1:11, Buagärde 1:2 och 1:9 för att använda för sin industriverksamhet. Förutsatt att företaget får nödvändiga tillstånd planerar det att ta hand om och förädla massor i området. Samhällsbyggnads förvaltningen har nu fått uppdraget att ta fram en detaljplan för området Buagärde.

 

Andra ärenden på mötet:
– Kommunstyrelsen beslutade att säga nej till företaget Thorssons schakt som önskat     planbesked och markköp för en del av området Flässjum 3:9. Området är cirka 15 000 kvadratmeter och ligger mellan riksväg 40 och Rinnavägen. Anledningen är att området ska bevaras som parkområde.

– Kommunstyrelsen noterade de strukturella problem som finns i bildnings- och omsorgsnämndens budget, men beslutade att inte ge tilläggsanslag enligt begäran. Kommunstyrelsen förutsätter att nämnden går igenom sin verksamhet och hittar lösningar för att minska sitt underskott, utan att det medför orimliga konsekvenser för brukare och medarbetare. Kommunstyrelsen gav uppdrag till nämnden att återkomma till revideringen av budget 2016, för att få rätt förutsättningar. Hämtat från Bollebygds kommuns hemsida 20151013

Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com