« Föreg. Nästa »

Interpellation om regionens bussar till nästa Regionfullmäktige


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Säkerhet, tidtabeller, miljökrav och kvalitet

Interpellation om regionens bussar till nästa Regionfullmäktige


Christer Falk 2007-01-22

Birgitta Losman är hemmahörande i Bollebygd och sitter i regionfullmäktige för miljöpartiet.
Birgitta Losman är hemmahörande i Bollebygd och sitter i regionfullmäktige för miljöpartiet.

Miljöpartiets regionpolitiker Birgitta Losman, Bollebygd lämnade under tisdagen in en interpellation om säkerhet, tidtabeller, miljökrav och kvalitet på regionens bussar. Frågorna kommer att ställas till Västtrafiks ordförande Leif Blomqvist (s) i samband med Regionfullmäktiges sammanträde den 20 februari.

- - - -

Interpellation till RegionfullmäktigeInterpellation till Västtrafiks ordförande Leif Blomqvist angående bussar
i regional trafik

Bakgrund
Det är viktigt att Västra Götaland upplevs som attraktivt när det gäller
det regionala resandet. Turtäthet, säkerhet, komfort, kostnadseffektivitet
och miljöhänsyn är betydelsefulla faktorer för hur människor uppfattar
sina resor. Linje 100 är ett exempel på regional trafik. Denna
bussförbindelse använder många av regionens invånare när de tar sig mellan
städerna Borås och Göteborg. Antalet resande sträckan Göteborg - Bollebygd
- Borås är så stort att nuvarande järnväg inte har kapacitet att svälja
resandevolymen. I avvaktan på Götalandsbanan har man infört så kallade
tågbussar. Dessa bussar nyttjas av ett stort antal resenärer och har täta
avgångar dagtid under vardagar. Förutsättningarna för en väl utvecklad
kollektivtrafik är mycket goda på ovan nämnda sträcka. Under högtrafik
upplever många resenärer att turerna är relativt komfortabla, snabba samt
att 100-linjen är ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen.

Turtäthet
När det gäller kvällar och helger är det dock glest mellan avgångarna,
vilket gör det svårt att fullt ut välja tåg/buss framför bil för dem som
pendlar mellan Göteborg, Bollebygd och Borås.

Säkerhet och komfort
Nuvarande bussar på linje 100 är av varierande standard. Något som ofta
präglar dem är att de ordinarie bussarna uppfattas som både komfortabla
och säkra, medan de s k extrabussar, som kallas in vid högt
passagerarantal, har brister vad gäller säkerhet och komfort. Det har
också förekommit att resenärer stått och trängts ståendes i mittgången,
samtidigt som bussen till största delen körs i hög fart på en motorväg,
vilket upplevts som osäkert och obehagligt.

Klimatpolitik i praktiken
Regionen står inför att inleda en klimatdialog med aktörer i Västra
Götaland. Att minimera utsläppen av CO2 från persontransporter är en
viktig faktor i arbetet för minskad klimatpåverkan, vilket förutsätter att
bussar med höga utsläppskrav används – även i regional trafik.

Boende som använder tågbuss 100 har under flera år haft regelbundna
klagomål på turtäthet, säkerhet och komfort. Klagomål har framförts till
medresenärer, Västtrafiks Synpunkten och i media. Detta skapar ett dåligt
rykte för hur regionen sköter det regionala resandet, något som i
förlängningen riskerar bidra till minskad tilltro för såväl Västtrafik som
Västra Götalandsregionen.

Mina frågor till Västtrafiks ordförande är

1. Vad kan Västtrafik göra för att säkerställa säkerhet och komfort på
bussar i regional trafik?

2. Kommer du som ordförande i Västtrafiks moderbolag arbeta för en ökad
turtäthet i den regionala trafiken under kvällar och helger, så att fler
kan välja att resa kollektivt och därigenom bidra till att minska
klimatpåverkan?

3. Hur arbetar Västtrafik för att minska utsläppen från bussar i regional
trafik?
Birgitta Losman, (mp), Bollebygd, 2007-01-22

Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com