« Föreg. Nästa »

Förnyad certifiering av lokalvårdare


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida 20190926

Förnyad certifiering
av lokalvårdare


Christer Falk 2019-09-26

Ovan rad från vänster: Denise Gomes ( Handledare), Ann-Christin Tholinsson, Jeanette Kvarnlund, Anita Lindgren, Marie Hokkanen (Handledare), Längst fram på bild från vänster: Pia Asp, Nida Johansson, Saknas på bild Jenny Blomgren, Jutharat Dahlqvist.
Ovan rad från vänster: Denise Gomes ( Handledare), Ann-Christin Tholinsson, Jeanette Kvarnlund, Anita Lindgren, Marie Hokkanen (Handledare), Längst fram på bild från vänster: Pia Asp, Nida Johansson, Saknas på bild Jenny Blomgren, Jutharat Dahlqvist.

Ett flertal av Bollebygds kommuns lokalvårdare har under hösten förnyat sitt certifikat i Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare och fått fördjupade kunskaper inom en mängd områden.

Den 9 september träffades lokalvårdarna i Bollebygds kommun som förnyat sitt certifikat i Projekt Yrkesbevis Lokalvårade, eller PRYL som det förkortas. Under mötet delades ett certifikat och en pin ut till deltagarna som bevis på att de klarat det skriftliga kunskapsprovet inom ett flertal ämnesområden som hölls den 18 juni.

Ämnesområden som personalen fått lära sig mer av under utbildningen

Under utbildningen fick den deltagarna lära sig mer om olika ämnesområden. Bland annat fick man mer kunskap inom ämnen som säkerhet, beteende, miljö, golvmaterial, arbetsmiljö, service och kvalité, hygien, maskiner, städteknik, kemi och ergonomi.

Fortsättning på tidigare grundutbildning

Personalen har tidigare gått en grundutbildning som hölls 2014. Årets certifiering är en förnyelse och påbyggnad av den tidigare utbildningen. Certifieringen förnyas var fjärde till femte år för att hålla kunskapsnivån på topp och för att ta del av nya rön gällande miljö och lokalvård.

– Det är viktigt att hålla sig uppdaterad för att kunna identifiera vad som behövs för underhållsbehov. Vi har arbetat mycket med dosering för att minska användandet av kemikalier vilket är bättre för både miljö och arbetsmiljö, säger Marie Hokkanen Enhetschef för Lokalvårdsverksamheten och Kombiverksamheten.

Handledaren har tillsammans med sin arbetsgrupp gått igenom handbokens olika delar och sedan pratat om de olika arbetssätten. Utbildningens innehåll har bidragit till många bra diskussioner och aha-upplevelser kring arbetssätt och metoder. Utbildningen har bland annat skett under skolans resursdagar där personalen sedan själva fått läsa vidare i handboken.

Ytterligare två medarbetare kommer under hösten att genomföra certifieringen.

Till hösten startar även grundutbildning i PRYL för en personalgrupp på åtta personer vilka kommer handledas av Marie Hokkanen och Denise Gomes.

Höjer statusen på yrket

Certifieringen syftar också till att höja statusen på yrket. Med kunskap inom de olika ämnesområdena kan yrket hålla en bättre kvalité där personalen får instruktioner för olika typer av arbetssätt och stöd.

– Att få gå certifieringsutbildningen gör mycket för en själv och höjer statusen på yrket. Vi lär oss arbeta med olika tekniker för miljötänkt och olika städmetoder för att spara på våra kroppar. Det är så mycket mer än att ”bara städa”, säger Jeanette Kvarnlund, Ekonomibiträde med städuppgift.

Utbildningen bidrar till en stolthet kring yrket. Det krävs kunskap kring kemi, lokalvård och hur man bevarar material för att utföra yrket.

– Det är ett viktigt yrke som behöver höjas. Det märks väldigt tydligt om någon av oss inte är på plats på jobbet, säger Pia Asp, lokalvårdare i kommunen.

Certifieringen visat på ekonomiska och miljömässiga vinster

Sedan 2014 då Bollebygd först erbjöd personal grundutbildning i PRYL har man minskat mycket på kemiska produkter. Tack vare utbildningen har personalen fått mer kunskap om desinfektion och kunnat minska på kemikalier då de fått rätt utbildning kring rätt dosering. Genom att använda rätt underhållsmetoder till de olika golvmaterialen samt olika inventarier vårdar de lokalerna på ett skonsamt sätt. Genom att städa rätt har man också minskat på användandet av ytdesinfektion och samtidigt lyckats hålla bakterier borta på ett effektivt sätt.

Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare

PRYL är en förkortning av Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare och är ett projekt som haft till mål att ta fram och forma de krav på kunskap man inom Sveriges städbransch skulle kunna enas om. PRYL utgör den norm för grundkompetens som en svensk lokalvårdare ska ha. Certifierad lokalvårdspersonal har, förutom en dokumenterat högre kompetens, visat sig trivas bättre på arbetet och det finns exempel på kundföretag där sjukfrånvaron har halverats.


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommun