« Föreg. Nästa »

Bollebygds kommun klättrar i miljörankning


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Bollebygds kommun klättrar i miljörankning


Christer Falk 2013-06-29

Bollebygds kommun klättrar från plats 236 till 233 i tidningen Miljöaktuellts rankning av Sveriges kommuners miljöarbete. Rankningen, som genomförs för femte året i rad, baseras på den mest heltäckande granskningen av miljöarbetet i Sveriges 290 kommuner. Hela 96 procent av Sveriges kommuner deltar i granskningen, som visar att många av kommunerna gör ett bra miljöarbete – men också att var fjärde kommun har så stora brister i miljöarbetet att de inte ens når upp till lagkraven. Upplands Väsby är Sveriges Miljöbästa kommun 2013.

 

 

Miljöaktuellt baserar granskningen på en egen kommunenkät, kompletterad med ett flertal andra faktorer som vägs in. Det gäller exempelvis resultat i Gröna bilisters kommunrankning och andel Grön flagg-certifierade för- och grundskolor. Nya indikatorer i årets rankning är Boverkets miljömålsenkät, data från Vattenmyndigheterna och värden för vissa nyckeltal från ”Kolada-databasen” (Kommun- och landstingsdatabasen).

Årets rankning visar på både positiva och negativa trender. Till de förra hör att allt fler kommuner har politiskt antagna miljöprogram och att andelen kommuner som ställer tuffa krav på energiförbrukningen i nybyggnation ökar. Exempel på områden där utvecklingen går långsammare är kommunernas användande av ekonomiska styrmedel för att minska koldioxidutsläppen från exempelvis skolskjutsar och färdtjänst. Detsamma gäller kommunernas krav på etiska och sociala hänsyn när de gör upphandlingar.

Av svaren i Miljöaktuellts kommunrakning framgår att var fjärde kommun bryter mot lagen. Det handlar främst om luftkvalitet som inte klarar EU:s normer, men också om brott mot miljötillsynsförordningen. 108 kommuner erkänner att man har exploaterat god jordbruksmark, tätortsnära grönområden eller skyddsvärd natur.

Sveriges Miljöbästa kommun Upplands Väsby fick 40,11 poäng i undersökningen av sammanlagt 57 möjliga, tätt följd av tvåan och trean, Eskilstuna (39,49) respektive Västerås (39,17). Bollebygds kommun fick 12,82 poäng i årets undersökning, vilket räckte till plats 233.

– Vi säger grattis till Bollebygds kommun och hoppas att man siktar på att fortsätta att förbättra sitt miljöarbete även kommande år. Varje steg uppåt i rankingen är ett kvitto på att man blivit lite bättre på att hänga med i utvecklingen, Kommunerna är motorerna som står för en stor del av det praktiska miljöarbete som sker i landet. De råder över viktig planering, kan driva hållbara lokala energilösningar och ställa miljö- och sociala krav när de årligen upphandlar varor och tjänster för hundratals miljarder, säger Mikael Salo, tidningen Miljöaktuellts chefredaktör.

Syftet med Miljöaktuellts rankning är att lyfta fram de kommuner som kommit långt i sitt miljöarbete, men också dem som har mycket kvar att göra.

– I kommuner som inte kommit så långt blir vår miljörankning en ögonöppnare för alla, och ibland även en murbräcka för frustrerade tjänstemän och oppositionspolitiker som vill se en mer ambitiös miljöpolitik, säger Mikael Salo.

Totalt ställer Miljöaktuellt 18 miljörelaterade frågor i sin enkät. Exempelvis tar man upp om kommunen har en miljöplan som knyter an till de nationella miljömålen; har en strategi för grön IT; rutinmässigt ställer miljökrav vid upphandling; pekar ut områden för vindkraftsetablering; underlättar för etablering av bilpooler och ställer högre krav på energieffektivitet än Boverkets byggregler vid nybyggnation.

Frågorna i Miljöaktuellts enkät till Sveriges kommuner har tagits fram i samarbete med bland andra Boverket, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, SKL och forskaren Christel Cederberg. Enkäten har kompletterats med underlag från andra organisationer som granskat kommunernas miljöarbete, bland annat Ekomatcentrum, Gröna Bilister och Håll Sverige Rent.

Tio i topp ”Sveriges Miljöbästa kommun 2013”
Antal poäng av 57 möjliga anges inom parentes.

1. Upplands Väsby (40,11)
2. Eskilstuna (39,49)
3. Västerås (39,17)
4. Göteborg (38,38)
5. Lerum (38,09)
6. Sundsvall (38,05)
7. Örebro (39,97)
8. Stockholm (37,93)
9. Norrköping (37,91)
10. Karlstad (37,63)

Tio i botten ”Sveriges Miljöbästa kommun 2013”
Antal poäng av 57 möjliga anges inom parentes.

1. Ljusdal (2,52)
2. Pajala (3,10)
3. Överkalix (3,11)
4. Nordanstig (3,97)
5. Älvkarleby (4,27)
6. Surahammar (5,23)
7. Skurup (5,44)
8. Åsele (6,09)
9. Vimmerby (6,14)
10. Bräcke (6,50)

Sveriges Miljöbästa kommuner 2009-2013

2013: Upplands Väsby
2012: Eskilstuna
2011: Lund
2010: Malmö
2009: Helsingborg

Miljöaktuellts undersökning är helt transparent. På www.kommunranking.se redovisas pedagogiskt hela rankingen, dess ingående parametrar och resultat för samtliga kommuner.

 

Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com