« Föreg. Nästa »

Halvtidsredovisning – från minoritetsstyret i Bollebygd


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Halvtidsredovisning
– från minoritetsstyret i Bollebygd


Christer Falk 2017-01-16

Tomas Ridell (V), Peter Rosholm (S), Sassi Wemmer (MP)
Tomas Ridell (V), Peter Rosholm (S), Sassi Wemmer (MP)

Efter halva mandatperioden kallade socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern till en gemensam pressträff i förra veckan.


– Vi tycker att vi har klarat att styra kommunen på ett bra sätt trots att vi inte har någon egen politisk majoritet. En av framgångsfaktorerna är naturligtvis att vi tillsammans med större delen av politikerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har en, i stort sett, gemensam syn på hur vi styr kommunen in i framtiden, menade Peter Rosholm, socialdemokrat och ordförande i kommunstyrelsen i Bollebygd.


I sitt pressmeddelande pekade de tre partiföreträdarna på några av framgångarna.

Bland de bästa skolkommunerna i Västra Götalands län


Högst betyg i bra bemötande inom äldreomsorgen


Kommunen klättrar flest placeringar i Västra Götaland i senaste företagsenkäten

från Svenskt Näringsliv


Sjuhärads bästa skolkommun i ny rapport från Lärarnas Riksförbund


Bollebygds kommun växer snabbast i landet

 

Trots tuff start
De tre partiföreträdarna, Peter Rosholm (S), Sassi Wemmer (MP) och Tomas Ridell (V) var överens om att de trots att kommunen gick in i ny organisation samtidigt som de tog över makten kommit långt i sina politiska ambitioner.

– Omorganisationer är alltid jobbiga. Nu känner vi att det nya fungerar men självklart kommer vi att få gå in och justera. Det hör till, säger Peter Rosholm och fortsätter.

– Det kan ha sina fördelar att styra utan att ha egen majoritet. Vi måste helt enkelt lägga förslag som leder till breda beslut och det tror jag är något som vi alla tjänar på. Besluten kommer förhoppningsvis inte att rivas upp om vi skulle få andra majoriteter vid kommande val.

 

Fyra beslut som de tre gärna lyfter fram:


Bredbandsutbyggnaden fick vi fart på. Idag är Bollebygd, Töllsjö och Olsfors
i stort klart. Hultafors och landsbygden i kommunen jobbas det på.


Från nyåret kan de som fyllt 90 år själva välja om de vill bo hemma eller
på Bollegården. Den enskilde väljer utan att behöva gå via en biståndsbedömare.


Från nyåret gäller gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer


I budgeten har 15 miljoner avsatts för köp av tomtmark.

 
– Det här var fyra viktiga punkter men vår lista är lång, både vad gäller det vi åstadkommit men också vad vi ska jobba med de kommande två åren, säger Tomas Ridell.

 

Ny skola
I förra veckan invigdes den nya F-6 skolan och redan nu pågår planering för ytterligare en ny skola.
– I planerna, just nu, kommer den att hamna någonstans i området kring kyrkan. Den kommande skolan ska på sikt rymma 450 elever. Men som sagt, det arbetet är i ett tidigt stadie, berättar Peter Rosholm.

 

Transparens
En annan viktig del som lyfts upp under de första två åren är arbetet med att skapa riktlinjer för dokumentation och transparens.
– Vi ska inte hamna i situationer som vi gjorde när det gäller exempelvis Bergadalen. Allt ska finnas för uppföljning och återkopplingar. Vi har ingen som helst anledning att försöka dölja något, fortsätter Sassi Wemmer.

 

Långsiktigt
Under pressträffen påpekar de tre politikerna flera gånger att de strävar efter att jobba långsiktigt och menar också att de redan kan skörda några framgångar.
– Vi strävar självklart efter att hamna på bättre placeringar i de företagsenkäter som Svenskt Näringsliv utför. Exemplvis hade vi i den senaste redovisningen från Svenskt Näringsliv klättrat mest i Västra Götalands län, berättar Peter Rosholm.

 

Många vill bo i Bollebygd
Som de allra flesta vet så är det många som vill bosätta sig i Bollebygd. 1400 står i kö hos Bollebo och de tomter som finns det köpare till. Nu ska tomterna på Tyftet etapp två börja säljas och i månadsskiftet januari/februari sker inflyttningen i nybyggda Lyckebo.

– Dit kommer en hel del Bollebygdsbor att flytta som idag bor i villor. Det innebär att det kommer att bli ett antal villor till salu och därmed är en flyttkarusell igång, säger Tomas Ridell.

 

Boende för ensamkommande
I dagarna avgörs hur det blir med fortsättningen av byggandet av modulerna som var avsedda för ensamkommande flyktingar.
– Vi har idag cirka 40 ensamkommande som bor på andra orter. Vi hoppas, på sikt, kunna ta hem så många som möjligt till Bollebygd. Det är vår skyldighet samtidigt som det blir bättre för alla parter, menar Peter Rosholm.

 

Bra personal
De framgångar som Bollebygds kommun kunnat räkna hem under de här två åren är i mångt och mycket beroende på bra personal.

– Utan bra personal i skolan och omsorgen hade vi inte hamnat högt när det gäller vår skola eller fått något högt betyg när det gäller bemötande inom äldreomsorgen. Något vi ska vara väldigt stolta över. Samtidigt är det viktigt för oss att försöka vara och bli en ännu bättre arbetsgivare. Idag är efterfrågan av många yrkesgrupper stor och på den marknaden ska vi vara med och konkurrera om duktiga medarbetare, konstaterar Peter Rosholm.  


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com