« Föreg. Nästa »

Minoriteten fick majoritet för sitt budgetförslag


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Minoriteten fick majoritet för sitt budgetförslag


Christer Falk 2016-05-24


Idag, onsdagen den 24 maj, presenterade de styrande partierna, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet sitt budgetförslag inför 2017.
– Vi tre partier lade fram vårt budgetförslag vid måndagens kommunstyrelsemöte och fick där majoritet för vårt lagda förslag. Nu är det upp till Bollebygds fullmäktigeförsamling att ta ställning till det lagda budgetförslaget, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Bollebygd.


Med tanke på det parlamentariska läge som råder i kommunen har de styrande haft sonderingar med oppositionen.
– Vill vi få igenom vår budget så måste vi givetvis ta vissa hänsyn och det har vi gjort, menar Peter Rosholm och får medhåll av Sassi Wemmer (MP) och Thomas Ridell (V).

 

Politiska prioriteringar för 2017
Förslaget om fria kollektivresor för kommuninvånare fyllda 65 år och att en trygghetsgaranti för kommuninvånare som fyllt 90 år om att själva få välja om de vill bo hemma eller på Bollegården utan biståndsbedömning var två av minoritetens förslag som de fick majoritet för i kommunstyrelsen.

– Det var två viktiga frågor för oss och nu känns det bra att kommunstyrelsen ställde sig bakom de här förslagen, menar Rosholm som även pekar på att majoriteten i kommunstyrelsen även ser behovet av anställning av en utvecklingsstrateg i kommunen.

– Går fullmäktigeförsamlingen på samma linje så hoppas jag att vi ska kunna ha en utvecklingsstrateg på plats redan under hösten. En tjänst som innebär att vi får en tjänsteman som kan hålla ihop utvecklingsarbetet i kommunen. En tjänst som vi redan borde haft på plats, menar de tre politikerna.

 

Fler förslag
Normen för barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd höjs med 100 kronor per barn och månad, fortsatt arbete med att personalen inom bildnings- och omsorgsförvaltningen ska få arbetskläder och att man avsätter 500 000 kronor för en ny detaljplan för Rinnaområdet som politikerna vill göra ett friluftsområde av.

– Här jobbar vi med vår Idrottsvision och vi har exempelvis besökt Lassalyckan i Ulricehamn för att hämta erfarenheter och inspiration, berättar Peter Rosholm.

 

80-90-100
Bollebygds kommun har haft en populär möjlighet för personer som fyllt 60 år och arbetat minst 10 år i kommunen. Dessa personer har kunnat gå ned till 80 procents arbetstid, få lön för 90 procents arbetstid utan att nagga på sin kommande pension.

– En populär förmån som vi nu fasar ut och istället kommer vi att lägga de pengar som detta kostat till en rehab-pott som vår HR-avdelning kommer att förfoga över.
Fiberutbyggnaden fortsätter i kommunen, kulturskolan får mer pengar för att först och främst minska kön och allra helst få bort kön helt. 100 000 kronor avsätts för Sinnenas park/uterum vid Bollegården och så avsätter man pengar för kostnader för rivning av gamla skolan..

 

Utreder
I budgeten finns även tre förslag till utredningar. Dessa tre utredningar kommer att handla om möjligheterna att starta en familjecentral i kommunen, Man vill också utreda möjligheterna att utveckla en träffpunkt för äldre kring Bollegården samt se över behovet av administrativa lokaler för omsorgen. I samarbete med Västtrafik ska man utreda förutsättningarna för utbyggnad av pendelparkeringen vid stationen.
– Här hoppas vi på en utbyggnad av den befintliga pendelparkeringen genom ett andra plan, säger Peter Rosholm.

 

Utmaningar
Bollebygds kommun växer så det knakar – så brukar kommunalråden uttrycka det.
Det stämmer säkert och därför har man också listat några av de utmaningar som kommunen står inför.

–      Stora investeringar i förskolor, skolor och boende.

–      Skatteintäkterna sjunkande efter ny prognos från SKL

–      Akut brist på bostäder

–      Ökande kostnader för placeringar inom individ och familjeomsorgen.

 

Det var en del av det som presenterades vid pressträffen den 24 maj 2016.
Bollebygdsnyheter.se får anledning att återkomma till vissa delar av detta.


Kommunstyrelsens ordförande, Peter Rosholm (S), Sassi Wemmer (MP) och Thomas Ridell (V) presenterade sin budget för 2017.
Kommunstyrelsens ordförande, Peter Rosholm (S), Sassi Wemmer (MP) och Thomas Ridell (V) presenterade sin budget för 2017.


Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com