« Föreg. Nästa »

Minoriteten fick majoritet för sitt budgetförslag


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Minoriteten fick majoritet för sitt budgetförslag


Christer Falk 2016-05-24


Idag, onsdagen den 24 maj, presenterade de styrande partierna, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet sitt budgetförslag inför 2017.
– Vi tre partier lade fram vårt budgetförslag vid måndagens kommunstyrelsemöte och fick där majoritet för vårt lagda förslag. Nu är det upp till Bollebygds fullmäktigeförsamling att ta ställning till det lagda budgetförslaget, säger Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Bollebygd.


Med tanke på det parlamentariska läge som råder i kommunen har de styrande haft sonderingar med oppositionen.
– Vill vi få igenom vår budget så måste vi givetvis ta vissa hänsyn och det har vi gjort, menar Peter Rosholm och får medhåll av Sassi Wemmer (MP) och Thomas Ridell (V).

 

Politiska prioriteringar för 2017
Förslaget om fria kollektivresor för kommuninvånare fyllda 65 år och att en trygghetsgaranti för kommuninvånare som fyllt 90 år om att själva få välja om de vill bo hemma eller på Bollegården utan biståndsbedömning var två av minoritetens förslag som de fick majoritet för i kommunstyrelsen.

– Det var två viktiga frågor för oss och nu känns det bra att kommunstyrelsen ställde sig bakom de här förslagen, menar Rosholm som även pekar på att majoriteten i kommunstyrelsen även ser behovet av anställning av en utvecklingsstrateg i kommunen.

– Går fullmäktigeförsamlingen på samma linje så hoppas jag att vi ska kunna ha en utvecklingsstrateg på plats redan under hösten. En tjänst som innebär att vi får en tjänsteman som kan hålla ihop utvecklingsarbetet i kommunen. En tjänst som vi redan borde haft på plats, menar de tre politikerna.

 

Fler förslag
Normen för barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd höjs med 100 kronor per barn och månad, fortsatt arbete med att personalen inom bildnings- och omsorgsförvaltningen ska få arbetskläder och att man avsätter 500 000 kronor för en ny detaljplan för Rinnaområdet som politikerna vill göra ett friluftsområde av.

– Här jobbar vi med vår Idrottsvision och vi har exempelvis besökt Lassalyckan i Ulricehamn för att hämta erfarenheter och inspiration, berättar Peter Rosholm.

 

80-90-100
Bollebygds kommun har haft en populär möjlighet för personer som fyllt 60 år och arbetat minst 10 år i kommunen. Dessa personer har kunnat gå ned till 80 procents arbetstid, få lön för 90 procents arbetstid utan att nagga på sin kommande pension.

– En populär förmån som vi nu fasar ut och istället kommer vi att lägga de pengar som detta kostat till en rehab-pott som vår HR-avdelning kommer att förfoga över.
Fiberutbyggnaden fortsätter i kommunen, kulturskolan får mer pengar för att först och främst minska kön och allra helst få bort kön helt. 100 000 kronor avsätts för Sinnenas park/uterum vid Bollegården och så avsätter man pengar för kostnader för rivning av gamla skolan..

 

Utreder
I budgeten finns även tre förslag till utredningar. Dessa tre utredningar kommer att handla om möjligheterna att starta en familjecentral i kommunen, Man vill också utreda möjligheterna att utveckla en träffpunkt för äldre kring Bollegården samt se över behovet av administrativa lokaler för omsorgen. I samarbete med Västtrafik ska man utreda förutsättningarna för utbyggnad av pendelparkeringen vid stationen.
– Här hoppas vi på en utbyggnad av den befintliga pendelparkeringen genom ett andra plan, säger Peter Rosholm.

 

Utmaningar
Bollebygds kommun växer så det knakar – så brukar kommunalråden uttrycka det.
Det stämmer säkert och därför har man också listat några av de utmaningar som kommunen står inför.

–      Stora investeringar i förskolor, skolor och boende.

–      Skatteintäkterna sjunkande efter ny prognos från SKL

–      Akut brist på bostäder

–      Ökande kostnader för placeringar inom individ och familjeomsorgen.

 

Det var en del av det som presenterades vid pressträffen den 24 maj 2016.
Bollebygdsnyheter.se får anledning att återkomma till vissa delar av detta.


Kommunstyrelsens ordförande, Peter Rosholm (S), Sassi Wemmer (MP) och Thomas Ridell (V) presenterade sin budget för 2017.
Kommunstyrelsens ordförande, Peter Rosholm (S), Sassi Wemmer (MP) och Thomas Ridell (V) presenterade sin budget för 2017.


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com