« Föreg. Nästa »

Duellen


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Inför valet

Duellen


Christer Falk 2010-09-04


Valet står för dörren och här kommer vi nu att presentera tre dueller mellan sex politiker i Bollebygds kommun. Vi inleder ”Duellen” med att föra samman ordförande i Barn och utbildningsnämnden Leif Karlsson (c) och vice ordförande Rolf Söderlund (s). Dessa politiker från representera majoriteten och oppositionen. Här är några exempel av påståenden, frågor och svar som förekom.

Rolf Söderlund:
–2008 gjorde Skolverket en inspektion här i kommunen och då fick skolorna i Bollebygd, Töllsjö och Olsfors beröm – men sedan dess har det hänt en hel del. Vi har haft ett par tuffa år med hårda besparingar. Detta gör att vi i oppositionen är bekymrade eftersom att antalet vuxna i skolan har minskat med mellan 20 och 25 personer. Vi är alltså oroliga över vad det här innebär i framtiden. Ser vi framåt så innebär er politik att ytterligare 11 vuxna kommer att lämna skolan under kommande året. Vi säger inte nej till neddragningar på grund av att elevantalet minskar men ytterligare neddragningar på grund av besparningar vill vi inte gå med på. Hur ser du på detta Leif?

Leif Karlsson:
–Vi har ju varit tvungna att anpassa oss till de ramar vi har. Vi kan ju inte gå med minus i årsresultat och då måste vi dra ner. Skulle vi öka verksamheten inom BUN så finge vi till exempel minska inom omsorgen. Vi har heller inte valt att tillföra medel genom skattehöjning och tycker istället att vi får försöka härda ut. Nu ser det ljusare ut och vi tror att vi går mot bättre tider. Antalet invånare ökar och sedan vi blev egen kommun har vi ökat med ett par hundra personer. Så till dess att vi når dessa bättre tider tycker vi att vi får sprida besparingarna jämt över alla verksamheter i kommunen.

Rolf Söderlund:
–Under några år har vi ett sparkrav inom BUN på 2,5 procent som i verkligheten blivit 4,1 procent på grund av huvudsakligen gymnasiekostnader. Det är för mycket och därför förslår vi socialdemokrater en skatthöjning på 25 öre och det innebär att vi får drygt 5 miljoner mer att lägga på verksamheten i skolan, förskolan och inom barnomsorgen.
–Vi känner oss tvingade för allas bästa att höja skatten, men ni har inga funderingar om detta trots att exempelvis förskolan har tagit styrk under de senare åren. Vi tycker att vi borde ha råd med det som vi hade råd med för ett tiotal år sedan. Kraven på skolan ökar men ni låter bli att tillföra mer resurser.

Leif Karlsson:
–Allt kan inte mätas i de resurser man lägger på olika verksamheter. Vi satsar exempelvis mest pengar i Sjuhäradsbygden på mat men har minst antal nöjda elever. Vi satsar mest pengar på skollokalerna men har heller inte här mest nöjda elever. Så sambandet mellan resurser och nöjda elever stämmer inte alltid.

Rolf Söderlund:
–Visst, allt handlar inte om pengar. Men när det gäller antal vuxna personer i skolan måste fler personer vara att föredra jämfört med motsatsen. Vi vill spela med samma snitt av lärare i våra skolor som han har i övriga Sverige. Idag halkar vi efter.

Leif Karlsson:
–När ekonomin tillåter är vi beredda att tillföra medel till skolan men vi är inte beredda ta ut mer skatt för det. Vi får härda ut.

Det här var några av de frågor, påstående och svar som förekom i duellen mellan Leif Karlsson och Rolf Söderlund.

Skiljer sig
Vad som tydligt framkom under ”duellen” var att majoritetens företrädare Leif Karlsson såg det som självklart att alla verksamheter inom kommunen får vara med och dra sitt lass. I låg- som högkonjunktur. Rolf Söderlund och socialdemokraterna föreslår en skattehöjning med 25 öre som han kan se som tillfällig om det ekonomiska läget bättras och menar med det att skolan kanske borde lämnas utanför rådande konjunktursvängningar. Med Rolf Söderlunds förslag skulle skolan, förskolan och barnomsorgen få ytterligare 5 miljoner. Totalt omsätter Barn- och utbildningsnämnden 175 miljoner.

Duellen har varit publicerade i AnnonsMarknan nr 14 2010

Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com