« Föreg. Nästa »

Niklas Herneryd tillbaka i Bollebygd– nu som projektledare för Flyktingguide i Bollebygds kommun


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Niklas Herneryd tillbaka i Bollebygd
– nu som projektledare för Flyktingguide i Bollebygds kommun


Christer Falk 2016-09-27


Projektet Flyktingguide i Bollebygd avser starta upp en fadderverksamhet och mötesplatser med aktiviteter. Niklas Herneryd är projektledare för det kommande projektet i Bollebygd.


Kort fakta om projektet
Fadderverksamheten och mötesplatser ska underlätta för nyanlända att komma in i samhället genom att skapa möten och ett ömsesidigt utbyte mellan etablerade svenskar och nyanlända. Kontaktnätet kan sedan bidra till en etablering på arbetsmarknaden, att man snabbare behärskar språket samt kommer i kontakt med föreningsliv. Under 2016 kommer Niklas att utföra ett par fokusgrupper för att ta reda på vilka attityder som finns kring integration i olika målgrupper och vilka möjligheter som finns. Därefter görs en inventering över vad som framkommit i fokusgrupperna. Den 21 oktober kommer man sammanställa resultaten tillsammans med det som man kom fram till på kommunens work shop kring Integration. Detta kan sedan ligga till grund för kommunens framtida integrationsstrategi.

Fadderverksamheten och övriga aktiviteter påbörjas i januari 2017 och planeras vara genomförda under 2017.


Vad innebär din roll som projektledare?
Min roll är nu bland annat att fånga upp idéer och bidra med inspiration kring dessa ämnen. Jag har ett stort mötesperspektiv i min roll. Som projektledare för flyktingguiden arbetar jag med integration. Integration är egentligen inte bara en flyktingfråga utan handlar om enheter som möts, så det gäller även att jobba med strukturer och attityder i samhället.

Min roll är också att försöka möjliggöra positiva aspekter för båda parter och visa på vinsten med möten, men även att fånga upp idéer och förvalta dem. Rollen kan liknas lite vid en spindel i nätet.


Tidigare arbete och erfarenhet
Jag har jobbat med frågor om människo- och mötesutveckling i ett antal år. Jag är personalvetare i grunden och är utbildad inom personal och arbetsliv. Jag började arbete för rehab och försäkringskassan runt 2003 och hade då ansvar för alla Bollebygds anställda. Efter det gick jag sedan vidare till att vikariera i Bollebygds kommun och startade i anslutning till detta upp ett flyktingmottagande 2007. Flyktingmottagningen blev väldigt lyckad och vi ordnade praktikplatser där de nyanlända fick möjlighet att möta en svensk arbetsplats. Arbetsförmedlingen tog sedan över arbetet runt 2010 och jag började istället arbeta inom Boråsregions Etableringscenter (BREC) med flyktingmottagning. Jag var också delaktig i ett par paragraf 37-projekt, gällande bostäder och glesbygdsutveckling.


Tankar kring projektet
Jag hoppas vi kan jobba med näringsliv och föreningsliv, att tillsammans utveckla nya samhällsstrukturer. Vårt hopp är att kunna rekrytera nyanlända till företag och föreningar. Då över hälften av flyktingarna är barn, både ensamkommande och i familjer, så har vi även ett stort barnperspektiv i projektet. Många av föräldrarnas kontakter knyts även genom barnens aktiviteter och friluftsliv. Men aktiviteterna bygger mycket på tillgänglighet. En fråga vi kommer att jobba med är hur vi ska öppna upp så att alla känner sig välkomna.


Vad händer nu närmast?
Fas 1 inleds nu med fem till sex fokusgrupper för att ta reda på vad Bollebygdsborna tänker och vill kring integration och vilka möjligheter som finns. Jag kommer att gå ut med riktade frågor till olika målgrupper. Bland annat näringsliv och föreningsliv men även människor som kommit till Sverige och Bollebygd vid tidigare skede och fråga vad som varit bra och vad de hade önskat när de var nyanlända.


Vad är målet med projektet?
Flyktingguiden är till för att människor ska få möjlighet att lära känna varandra och få möjlighet att delta i de verksamheter som finns i samhället. Guiden är ett sätt att möta människor och var de kommer ifrån. Det goda mötet är förutsättningen, det tror jag är kärnan i projektet, att jobba med mötesperspektiv. Tillit skapas genom möten. Tillit kan sedan leda till empowerment, att personerna känner sig stärkta i sig själva för att göra vidare aktiva val som gagnar både dem själva och samhället. Med flyktingguiden vill vi ge människor en chans att blomma. Kultur betyder odling och det är roligare att blomma tillsammans.

Hämtat från Bollebygds kommun hemsida.


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com