« Föreg. Nästa »

Niklas Herneryd tillbaka i Bollebygd– nu som projektledare för Flyktingguide i Bollebygds kommun


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Niklas Herneryd tillbaka i Bollebygd
– nu som projektledare för Flyktingguide i Bollebygds kommun


Christer Falk 2016-09-27


Projektet Flyktingguide i Bollebygd avser starta upp en fadderverksamhet och mötesplatser med aktiviteter. Niklas Herneryd är projektledare för det kommande projektet i Bollebygd.


Kort fakta om projektet
Fadderverksamheten och mötesplatser ska underlätta för nyanlända att komma in i samhället genom att skapa möten och ett ömsesidigt utbyte mellan etablerade svenskar och nyanlända. Kontaktnätet kan sedan bidra till en etablering på arbetsmarknaden, att man snabbare behärskar språket samt kommer i kontakt med föreningsliv. Under 2016 kommer Niklas att utföra ett par fokusgrupper för att ta reda på vilka attityder som finns kring integration i olika målgrupper och vilka möjligheter som finns. Därefter görs en inventering över vad som framkommit i fokusgrupperna. Den 21 oktober kommer man sammanställa resultaten tillsammans med det som man kom fram till på kommunens work shop kring Integration. Detta kan sedan ligga till grund för kommunens framtida integrationsstrategi.

Fadderverksamheten och övriga aktiviteter påbörjas i januari 2017 och planeras vara genomförda under 2017.


Vad innebär din roll som projektledare?
Min roll är nu bland annat att fånga upp idéer och bidra med inspiration kring dessa ämnen. Jag har ett stort mötesperspektiv i min roll. Som projektledare för flyktingguiden arbetar jag med integration. Integration är egentligen inte bara en flyktingfråga utan handlar om enheter som möts, så det gäller även att jobba med strukturer och attityder i samhället.

Min roll är också att försöka möjliggöra positiva aspekter för båda parter och visa på vinsten med möten, men även att fånga upp idéer och förvalta dem. Rollen kan liknas lite vid en spindel i nätet.


Tidigare arbete och erfarenhet
Jag har jobbat med frågor om människo- och mötesutveckling i ett antal år. Jag är personalvetare i grunden och är utbildad inom personal och arbetsliv. Jag började arbete för rehab och försäkringskassan runt 2003 och hade då ansvar för alla Bollebygds anställda. Efter det gick jag sedan vidare till att vikariera i Bollebygds kommun och startade i anslutning till detta upp ett flyktingmottagande 2007. Flyktingmottagningen blev väldigt lyckad och vi ordnade praktikplatser där de nyanlända fick möjlighet att möta en svensk arbetsplats. Arbetsförmedlingen tog sedan över arbetet runt 2010 och jag började istället arbeta inom Boråsregions Etableringscenter (BREC) med flyktingmottagning. Jag var också delaktig i ett par paragraf 37-projekt, gällande bostäder och glesbygdsutveckling.


Tankar kring projektet
Jag hoppas vi kan jobba med näringsliv och föreningsliv, att tillsammans utveckla nya samhällsstrukturer. Vårt hopp är att kunna rekrytera nyanlända till företag och föreningar. Då över hälften av flyktingarna är barn, både ensamkommande och i familjer, så har vi även ett stort barnperspektiv i projektet. Många av föräldrarnas kontakter knyts även genom barnens aktiviteter och friluftsliv. Men aktiviteterna bygger mycket på tillgänglighet. En fråga vi kommer att jobba med är hur vi ska öppna upp så att alla känner sig välkomna.


Vad händer nu närmast?
Fas 1 inleds nu med fem till sex fokusgrupper för att ta reda på vad Bollebygdsborna tänker och vill kring integration och vilka möjligheter som finns. Jag kommer att gå ut med riktade frågor till olika målgrupper. Bland annat näringsliv och föreningsliv men även människor som kommit till Sverige och Bollebygd vid tidigare skede och fråga vad som varit bra och vad de hade önskat när de var nyanlända.


Vad är målet med projektet?
Flyktingguiden är till för att människor ska få möjlighet att lära känna varandra och få möjlighet att delta i de verksamheter som finns i samhället. Guiden är ett sätt att möta människor och var de kommer ifrån. Det goda mötet är förutsättningen, det tror jag är kärnan i projektet, att jobba med mötesperspektiv. Tillit skapas genom möten. Tillit kan sedan leda till empowerment, att personerna känner sig stärkta i sig själva för att göra vidare aktiva val som gagnar både dem själva och samhället. Med flyktingguiden vill vi ge människor en chans att blomma. Kultur betyder odling och det är roligare att blomma tillsammans.

Hämtat från Bollebygds kommun hemsida.


Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com