« Föreg. Nästa »

Nya förskolemoduler och höjda avgifter för vatten och avlopp


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida:

Nya förskolemoduler och höjda avgifter för vatten och avlopp


Christer Falk 2018-11-17


Kommunfullmäktige beslutade på senaste sammanträdet att skjuta till pengar för nya förskolemoduler i Bollebygd, att höja avgifterna för vatten och avlopp samt att skatten blir oförändrad nästa år.

Kommunfullmäktige beslutade att skjuta till ytterligare 500 000 kronor i investeringsbudgeten för att bygga moduler för fler förskoleplatser i Bollebygd. Kommunen har för närvarande stora svårigheter att erbjuda förskoleplatser i Bollebygds centralort. Nya moduler innebär runt 80 nya förskoleplatser och ska placeras i anslutning till den gamla Bollebygdskolan och den provisoriska förskolan Pärlan. Politikerna tog beslut om att tillföra pengar för förskolemoduler redan i juni i år, men efter det har prisbilden förändrats. Marknaden för moduler är ansträngd och kostnaderna har drivits upp efter att de första beräkningarna togs fram i våras. Även kostnader för markarbete har ökat. Därför behövde nya beslut tas i flera politiska nämnder om att skjuta till pengar. På grund av stora behov har beslut i alla politiska instanser skyndats på genom extrainsatta möten.

Inga förskolemoduler i Olsfors - behoven har minskat

I Olsfors har behoven av förskoleplatser tillfälligt minskat, bland annat till följd av utflyttning. Därför beslutade kommunfullmäktige att arbetet med tillfälliga förskolemoduler där avslutas och att medel för investeringen tas bort från budgeten. Men behovet av fler förskoleplatser finns framöver och bör lösas med en ny förskola. Läs mer om bristen på förskoleplatser i Bollebygd.

Höjd taxa för vatten och avlopp

Kommunfullmäktige beslutade att revidera taxan för vatten och avlopp. Det innebär att brukningsavgiften och anläggningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp höjs med 10 procent. Kommunen står inför stora utmaningar för att kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och dagvattenavledningen på ett säkert och miljömässigt sätt, samt klara av ökade myndighetskrav och klimatförändringar. Med ett äldre ledningsnät och anläggningar som har stort underhållsbehov samt med reningsverk i Olsfors och Bollebygd som börjar nå sin maxkapacitet behöver kommunen göra stora och kostsamma investeringar framöver.

Nya avgifter gäller från 2019

De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2019 och tillsvidare. Det innebär till exempel att brukningsavgiften för typhus A (en villa med en vattenförbrukning om 150 m3/år) ökar med 982 kronor per år till 10 802 kronor, inklusive moms. För att ansluta en villa med 800 kvadratmeter tomtyta till dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenanslutning (typhus A) ökar kostnaden för anläggningsavgiften från 179 300 kronor till 187 330 kronor.

Skatten blir oförändrad

Kommunfullmäktige fastställde skattesatsen 2019 till 21,59 per skattekrona, vilket innebär att kommunalskatten blir oförändrad.

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde kommer att finnas på vår digitala anslagstavla efter justering.


Tipsa en vän     Skriv ut
Information i Töllsjö
Annons Töllsjö

Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com