« Föreg. Nästa »

Nya förskolemoduler och höjda avgifter för vatten och avlopp


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Från Bollebygds kommuns hemsida:

Nya förskolemoduler och höjda avgifter för vatten och avlopp


Christer Falk 2018-11-17


Kommunfullmäktige beslutade på senaste sammanträdet att skjuta till pengar för nya förskolemoduler i Bollebygd, att höja avgifterna för vatten och avlopp samt att skatten blir oförändrad nästa år.

Kommunfullmäktige beslutade att skjuta till ytterligare 500 000 kronor i investeringsbudgeten för att bygga moduler för fler förskoleplatser i Bollebygd. Kommunen har för närvarande stora svårigheter att erbjuda förskoleplatser i Bollebygds centralort. Nya moduler innebär runt 80 nya förskoleplatser och ska placeras i anslutning till den gamla Bollebygdskolan och den provisoriska förskolan Pärlan. Politikerna tog beslut om att tillföra pengar för förskolemoduler redan i juni i år, men efter det har prisbilden förändrats. Marknaden för moduler är ansträngd och kostnaderna har drivits upp efter att de första beräkningarna togs fram i våras. Även kostnader för markarbete har ökat. Därför behövde nya beslut tas i flera politiska nämnder om att skjuta till pengar. På grund av stora behov har beslut i alla politiska instanser skyndats på genom extrainsatta möten.

Inga förskolemoduler i Olsfors - behoven har minskat

I Olsfors har behoven av förskoleplatser tillfälligt minskat, bland annat till följd av utflyttning. Därför beslutade kommunfullmäktige att arbetet med tillfälliga förskolemoduler där avslutas och att medel för investeringen tas bort från budgeten. Men behovet av fler förskoleplatser finns framöver och bör lösas med en ny förskola. Läs mer om bristen på förskoleplatser i Bollebygd.

Höjd taxa för vatten och avlopp

Kommunfullmäktige beslutade att revidera taxan för vatten och avlopp. Det innebär att brukningsavgiften och anläggningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp höjs med 10 procent. Kommunen står inför stora utmaningar för att kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och dagvattenavledningen på ett säkert och miljömässigt sätt, samt klara av ökade myndighetskrav och klimatförändringar. Med ett äldre ledningsnät och anläggningar som har stort underhållsbehov samt med reningsverk i Olsfors och Bollebygd som börjar nå sin maxkapacitet behöver kommunen göra stora och kostsamma investeringar framöver.

Nya avgifter gäller från 2019

De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2019 och tillsvidare. Det innebär till exempel att brukningsavgiften för typhus A (en villa med en vattenförbrukning om 150 m3/år) ökar med 982 kronor per år till 10 802 kronor, inklusive moms. För att ansluta en villa med 800 kvadratmeter tomtyta till dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenanslutning (typhus A) ökar kostnaden för anläggningsavgiften från 179 300 kronor till 187 330 kronor.

Skatten blir oförändrad

Kommunfullmäktige fastställde skattesatsen 2019 till 21,59 per skattekrona, vilket innebär att kommunalskatten blir oförändrad.

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde kommer att finnas på vår digitala anslagstavla efter justering.


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com