« Föreg. Nästa »

Fortsatt satsning på näringslivsfrågor under året


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Bollebygds Kommun: Kommunstyrelsebeslut måndagen den 25 januari 2016

Fortsatt satsning på
näringslivsfrågor 
under året


Christer Falk 2016-01-26


I den ranking som Svenskt Näringsliv genomför är målet för 2016 att Bollebyds kommun ska vara bland de 100 främsta kommunerna. I ett längre perspektiv är målet att under 2018 hamna bland de 50 främsta kommunerna i landet.

Kommunstyrelsen godkände på måndagens möte verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen för 2016. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ med ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I verksamhetsplanen anges bland annat hur de av kommunfullmäktige beslutade målen ska nås. I den anges en fortsatt satsning på näringslivsfrågorna, med målet att senast 2018 vara bland de 50 kommuner som rankas högst i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. I rankingen år 2016 är målet att kommunen ska hamna på plats 100 eller bättre.

 

I planen lyfts även målet att Bollebygd ska vara en av de kommuner som Sverigeförhandlingen slutförhandlar med 2017 när det gäller en järnvägsstation på den kommande Götalandsbanan. Andra mål är att sjukfrånvaron ska minska utifrån 2015 års nivå. När det gäller ekonomin är målen över tid att det ekonomiska resultatet ska motsvara fyra procent av intäkterna för skatter och generella statsbidrag och att minst 40 procent av kommunens investeringar finansieras med egna medel.

 

Mål och budgetförutsättningar 2017-2019
Kommunstyrelsen fastställde kommunens mål- och budgetförutsättningar för åren 2017-2019. Detta är ett tjänstemannaunderlag för det fortsatta politiska budgetarbetet. I underlaget finns förslag på många olika insatser för utveckling och höjd kvalitet. Kommunstyrelsen och nämnderna ska nu arbeta fram sina budgetunderlag. Kommunfullmäktige tar beslut om budgeten i juni.

 

Andra ärenden på mötet:

  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer nya taxor för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen för 2016. Taxorna gäller prövning av ansökningar och tillsyn när det gäller serveringstillstånd. I förslaget är de flesta taxor generellt uppräknade med fem procent. Några är oförändrade. Bollebygds kommun har avtal med Borås stad för handläggning av ansökningar och tillsyn och de nya taxorna ska även fastställas av kommunfullmäktige i Borås stad.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer justerade avgifter för viss vård och omsorg. Det handlar bland annat om måltider i särskilt boende, portionspriset i ordinärt boende och förbehållsbeloppet för livsmedel på särskilt boende. De nya avgifterna börjar gälla den 1 april 2016.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxor för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Taxorna ska gälla från den 1 mars 2016.
  • Kommunstyrelsen beslutade om en ny organisation för arbetet med en ny översiktsplan i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör en styrgrupp tillsammans med presidierna i de två nämnderna, bildning och omsorg samt samhällsbyggnad. Projektet leds av kommunens planchef tillsammans med planarkitekter och exploateringsingenjör.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för krisberedskap 2015-2018, plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser samt reglemente för krisledningsnämnden. Syftet med dessa planer och program är att få en samlad beskrivning av kommunens behov av förmågor och åtgärder när det gäller krishantering.
Hämtat från pressmeddelande från Bollebygds kommun.
Kommentarer kommer inom kort.

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com