« Föreg. Nästa »

Fortsatt satsning på näringslivsfrågor under året


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Bollebygds Kommun: Kommunstyrelsebeslut måndagen den 25 januari 2016

Fortsatt satsning på
näringslivsfrågor 
under året


Christer Falk 2016-01-26


I den ranking som Svenskt Näringsliv genomför är målet för 2016 att Bollebyds kommun ska vara bland de 100 främsta kommunerna. I ett längre perspektiv är målet att under 2018 hamna bland de 50 främsta kommunerna i landet.

Kommunstyrelsen godkände på måndagens möte verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen för 2016. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ med ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I verksamhetsplanen anges bland annat hur de av kommunfullmäktige beslutade målen ska nås. I den anges en fortsatt satsning på näringslivsfrågorna, med målet att senast 2018 vara bland de 50 kommuner som rankas högst i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. I rankingen år 2016 är målet att kommunen ska hamna på plats 100 eller bättre.

 

I planen lyfts även målet att Bollebygd ska vara en av de kommuner som Sverigeförhandlingen slutförhandlar med 2017 när det gäller en järnvägsstation på den kommande Götalandsbanan. Andra mål är att sjukfrånvaron ska minska utifrån 2015 års nivå. När det gäller ekonomin är målen över tid att det ekonomiska resultatet ska motsvara fyra procent av intäkterna för skatter och generella statsbidrag och att minst 40 procent av kommunens investeringar finansieras med egna medel.

 

Mål och budgetförutsättningar 2017-2019
Kommunstyrelsen fastställde kommunens mål- och budgetförutsättningar för åren 2017-2019. Detta är ett tjänstemannaunderlag för det fortsatta politiska budgetarbetet. I underlaget finns förslag på många olika insatser för utveckling och höjd kvalitet. Kommunstyrelsen och nämnderna ska nu arbeta fram sina budgetunderlag. Kommunfullmäktige tar beslut om budgeten i juni.

 

Andra ärenden på mötet:

  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer nya taxor för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen för 2016. Taxorna gäller prövning av ansökningar och tillsyn när det gäller serveringstillstånd. I förslaget är de flesta taxor generellt uppräknade med fem procent. Några är oförändrade. Bollebygds kommun har avtal med Borås stad för handläggning av ansökningar och tillsyn och de nya taxorna ska även fastställas av kommunfullmäktige i Borås stad.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer justerade avgifter för viss vård och omsorg. Det handlar bland annat om måltider i särskilt boende, portionspriset i ordinärt boende och förbehållsbeloppet för livsmedel på särskilt boende. De nya avgifterna börjar gälla den 1 april 2016.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxor för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Taxorna ska gälla från den 1 mars 2016.
  • Kommunstyrelsen beslutade om en ny organisation för arbetet med en ny översiktsplan i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör en styrgrupp tillsammans med presidierna i de två nämnderna, bildning och omsorg samt samhällsbyggnad. Projektet leds av kommunens planchef tillsammans med planarkitekter och exploateringsingenjör.
  • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för krisberedskap 2015-2018, plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser samt reglemente för krisledningsnämnden. Syftet med dessa planer och program är att få en samlad beskrivning av kommunens behov av förmågor och åtgärder när det gäller krishantering.
Hämtat från pressmeddelande från Bollebygds kommun.
Kommentarer kommer inom kort.

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com