« Föreg. Nästa »

Ny F-6 skola i Bollebygd


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Ny F-6 skola i Bollebygd


Christer Falk 2015-02-06

Illustration: Fabel arkitektur
Illustration: Fabel arkitektur

Under våren 2015 tas första spadtaget för en ny F-6 skola i Bollebygd. Skolan är kommunens största investering någonsin. Den nya skolan ska byggas i två plan i anslutning till befintlig högstadieskola.


  • Kort byggfakta
  • Byggstart: April 2015 
  • Etapp 1: Ny skolbyggnad
  • Etapp 2 och 3: Gamla skolbyggnader rivs, utomhusmiljön görs iordning och gamla matsalen och lilla gymnastiksalen renoveras
  • Etapp 4: Entrén till högstadiedelen byggs om
  • Färdigt: 2019 

Kostnad: 124 miljoner


Flexibla och funktionella miljöer
Lokalerna ska svara mot de förändringar och villkor som finns i dagens skola, till skillnad från hur det var för 40 år sedan. De kommer att ha olika storlek och utformning för att erbjuda flexibla miljöer. Det är viktigt för att möta skolans, förskoleklassens och fritidshemmets olika behov. Lokalerna kommer också anpassas för att täcka behovet av flexibla och funktionella arbetsplatser och arbetsutrymmen av olika storlek och karaktär. Det är nödvändigt för att både elever och personal ska kunna jobba tillsammans för att uppfylla dagens krav och mål i skolan.

Därför planeras lokaler med olika storlek och utformning, som lätt kan ställas om till att möta olika verksamheter och innehåll under dagen. Faktorer som materialval, överblickbarhet, goda ljus-, ljud- och luftförhållanden är viktiga aspekter för att skapa en god och fungerande pedagogisk arbetsmiljö. Dessutom skapas en utomhusmiljö som ska stimulera både lek, rörelse och avkoppling, liksom en möjlighet till undervisning utomhus.

 

De flesta gamla skolbyggnader ska rivas  Alla gamla skolbyggnader utom gamla matsalen och lilla gymnastiksalen ska rivas. Dessa byggnader ska renoveras och även framöver användas i verksamheten för idrott, skapande och diverse olika andra aktiviteter.

 

Ny entré till högstadiet  I samband med bygget av den nya skolan kommer även en helt ny entré till högstadiedelen byggas, liksom gemensamma utrymmen för skolledning, personal, administration och elevhälsa. Dessa utrymmen ska ha god tillgänglighet för såväl elever som föräldrar och andra besökare.


Hämntat från Bollebygds kommuns hemsida 20150205 

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com