« Föreg. Nästa »

Kommunens överförmyndare får högsta betyg


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Kommunens överförmyndare får högsta betyg


Christer Falk 2006-06-27

Bo Thiel, överförmyndare i Bollebygds kommun sedan 1995.
Bo Thiel, överförmyndare i Bollebygds kommun sedan 1995.

”Sammanfattningsvis finner Länsstyrelsen att verksamheten är mycket välskött”. Så skriver länsjuristen Brita Rustad-Karlsson efter sitt inspektionsbesök i Bollebygd den 10 maj i år. -Det är naturligtvis roligt att få den här uppskattningen för det jobb man lägger ner, säger Bo Thiel och visar upp skrivningen från länsstyrelsens revision den 10 maj i år.

Länsstyrelserna i landet ansvarar för att överförmyndarverksamheten i landets kommuner sköts på ett sätt som stämmer med de regler och föreskrifter som gäller för verksamheten. När Riksrevisionsverket, RRV, senast granskade länsstyrelsens sätt att sköta tillsynen av överförmyndarverksamheten i landets kommuner visade sig att det fanns stora brister.
-Därför har länsstyrelsen fördubblat sina resurser när det gäller inspektionen av överförmyndarverksamheten i kommunerna, berättar Bo Thiel som den 10 maj hade inspektionsbesök från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sedan 1995
Bo Thiel har varit överförmyndare i Bollebygds kommun sedan 1995. Ett uppdrag som han hanterar på ett sätt som fått länsstyrelsens länsjurist Brita Rustad-Karlsson att sammanfatta Bo Thiels sätt att sköta sitt uppdrag på följande sätt:

”Granskningen av det allmänna diariet och registret över ställföreträdarskap föranleder inte några påpekanden. Akterna avseende godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap förefaller att vara i mycket god ordning och noggrant skötta. Av akterna framgår också att handläggningen är ambitiös och noggrann samt att enskilda bemöts på ett serviceinriktat och vänligt sätt. Sammanfattningsvis finner Länsstyrelsen att verksamheten är mycket välskött”.Fakta om överförmyndaruppdraget

Överförmyndare
Överförmyndarens verksamhet
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal myndighet som utövar tillsyn över och granskar gode mäns/förvaltares och förmyndares verksamhet.

God man
En god man är en person som har till uppgift att till exempel hjälpa någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att
- bevaka sin rätt
- förvalta sin egendom
- sörja för sin person

Förvaltare
Numera kan ingen bli omyndigförklarad men om hjälpbehovet är omfattande kan istället för en god man en förvaltare förordnas. Det är överförmyndaren som utreder och bedömer detta behov. Men det är alltid tingsrätten som beslutar om inrättande av god man/förvaltarskap

Förvaltare förordnas för de personer som på bl a de ovan angivna grunderna inte kan sköta sina angelägenheter. Till skillnad från den som har god man har den som har förvaltare ingen egen rättshandlingsförmåga och kan då inte ingå avtal, ge bort gåvor m m.
Förmyndare
En förmyndare är en person som företräder omyndiga barn. Normalt sett är det barnets föräldrar som är förmyndare.

Överförmyndaren utövar tillsyn över föräldrar vars barn har tillgångar över åtta basbelopp eller äger fastighet. I speciella fall utövas tillsynen av andra anledningar.Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com